Projekce

Firma TREFA klade velký důraz na precizní přípravu zakázek a poskytuje kvalitní služby při zpracování studií a projekční činnosti. Dokladem vysoké úrovně těchto služeb je, že kromě standardního zpracování studií a projektů poskytuje pro náročnější provozy a klienty i další nadstandardní služby. Pro zpracování kvalitních projekčních podkladů má firma TREFA k dispozici moderní počítačové projekční pracoviště pro kreslení, 3D modelování a fotorealistické vizualizace.

vizualizace gastronomické provozovny vizualizace gastronomické provozovny vizualizace gastronomické provozovny

Vysoká úroveň a komplexnost poskytované projekční činnosti je zajištěna i vlastním autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb s mnohaletou praxí a specializací na tento obor.

Výsledkem projekční činnosti firmy TREFA spol.s r.o za mnoho let je autorství celé řady významných i těch nejnáročnějších stravovacích provozů jako jsou nemocniční provozy a centralnizované výrobní systémy, případně adaptace stávajících objektů na stravovací provozy.

  • zpracování koncepčních a investičních studií včetně komplexních stravovacích systémů stravování např. systém stravování školských a sociálních zařízení obcí a zdravotnických zařízení
  • vypracování technologických projektů všech typů gastronomických provozů
  • projednání a schválení projektů dle platných předpisů
  • zpracování variantních řešení technických a investičních požadavků zadavatele
  • projekční přípravu zakázek včetně instalačních podkladů pro jednotlivé profese
  • zpracování návrhů a projektů interiérů, stavební a vzduchotechniky
  • autorský dozor a technickou spolupráci při stavební přípravě zakázek
  • 3D modelování a vizualizace
Copyright © 2022 Trefa s.r.o.